Säte: Nacka, Stockholm, Sweden
Auktoriserad Revisor: Revexa Revision AB
Etblerat: 1987
 
 
 

Mari Anzén

VD
Email:mari.anzen@tekniskfantasi.se
Mobil: 0707-176 720

 

Referenser:

Birgitta Evengård, Professor, MD, PhD
Professor of Clinical Microbiology
Phone:+46-90-785 2300
Mobile: +46-702-349 820

Haakan A Guldkula
Mobile: +46-704-319 206

Anna Ulvesson
Sveriges Kommuner och Landsting
Mobile: +46-703-197 467
 
 
 
 
 

Karl Eklöf

IT-Chef
karl.eklof@tekniskfantasi.se

Alice Anzén

Grafiker/Fotograf
alice.anzen@tekniskfantasi.se
 
 

Christian Larsson

Ekonomiansvarig
christian.larsson@tekniskfantasi.se

Daniel Dalebäck

Projekt assistent
daniel.daleback@tekniskfantasi.se
 
 
 
Värdegrund
Tillsammans bygger vi en kraftfull och dynamisk kultur som värderar traditioner och siktar på att vara mästare på förnyelse.

Traditonella policydokument för miljö, kvalité och diskriminering lever.
Pilotpolicyn UNUSUAL WORKS är alla sam- och medarbetares bidrag till samhället.
Vårt mål är att dela ut energi och skapa förändringstryck så att människor aktivt agerar för att skapa egen hållbar försörjning.